Centrul pentru Industriile Limbii (CIL)

MASTERAT EUROPEAN DE INTERPRETARE DE CONFERINŢĂ (MEIC)

European Masters in Conference Interpreting (EMCI)

 

http://masteric.lett.ubbcluj.ro/admission.html


1. Calendar admitere 2016:

Calendarul de admitere-nivel master (MEIC)

 

■   înscrierea candidaţilor:  5-7 septembrie 2016;

■   examen admitere master:  8-9  septembrie 2016 (8 - proba scrisa, 8-9 probele orale);

■   afişarea rezultatelor initiale:  9 septembrie 2016;

■   afişarea  contestaţii:  11 septembrie 2016;

■   confirmarea locurilor:  12-14 septembrie 2016;

■   afişarea listelor finale:  16 septembrie 2016

 

 
Vă reamintim care sunt probele şi ce urmăreşte fiecare.
 
1. Proba scrisă (eliminatorie): o traducere din B în A şi una din C în A.
Scop: verficarea înţelegerii limbii străine, a calităţii exprimării în limba A şi a capacităţii de redare a ideilor altuia.
Recomandare: concentraţi-vă să redaţi sensul exact într-o română clară. Nu vă asumaţi riscuri inutile (formulări sau sensuri de care nu sunteţi siguri).
 
2. Proba orală (cam 45 de minute de persoană)
2a. Alcătuire de discurs în limbile A şi B (limba străină mai bine stăpânită)
Descriere: vi se dau câte 5 cuvinte pentru fiecare limbă şi aveţi 15 minute în total pentru a pregăti câte un discurs cu fiecare set.
Scop: Verficarea calităţii exprimării în cele două limbi (vezi şi recomandările de mai jos) şi a aptitudinilor oratorice şi de comunicare. Indirect, proba dă şi nişte prime indicii cu privire la cultura generală a candidatului.
Recomandări:
- faceţi acest gen de exerciţiu sistematic în săptămânile ce preced examenul, respectând constrângerile practice;
- discursul în limba A trebuie să arate că stăpâniţi un vocabular bogat şi că exprimaţi natural idei complexe. Citiţi aşadar multe texte de calitate în această vară şi monitorizaţi-vă exprimarea în mod constant;
- discursul în limba B trebuie să arate că vă puteţi exprima clar şi corect gramatical şi lexical în limba străină, dar aşteptările sunt mai mici ca în cazul limbii A. Nu apelaţi aşadar la expresii, cuvinte de care nu sunteţi siguri, ci mai degrabă favorizaţi claritatea şi, din nou, nu vă asumaţi riscuri inutile;
- nu încercaţi să vă scrieţi discursurile. Timpul e insuficient şi, în plus, un discurs citit nu ar face bună impresie. Notaţi-vă cuvinte cheie, eventual introducerea şi concluzia şi… comunicaţi cu cei din comisie uitându-vă la ei şi încercând să-i convingeţi ;
- profitaţi de ocazie pentru a arăta că aveţi cunoştinţe despre « current affairs ». Nu este o cerinţă explicită, dar puteţi totuşi aduna puncte roşii, dacă subiectul ales vă pune în valoare cunoştinţele despre lumea de azi.
 
 2b. Rezumat de discurs din B şi C în A
Descriere: ce s-a studiat în semestrul 1 cu dna Pelea , cu toate cerinţele bine cunoscute.
Scop: verficarea înţelegerii limbii străine, a calităţii exprimării în limba A şi a capacităţii de redare a ideilor altuia.
Recomandări:
- concentraţi-vă în primul rând asupra mesajului;
- nu adăugaţi nimic!
- omiteţi doar idei secundare;
- în timpul ascultării, vizualizaţi;
- exprimaţi-vă simplu şi clar în limba A;
- atenţie deseobită la introducere şi concluzie. Trebuie redate.
- pentru surse de discursuri, vedeţi documentul ataşat (discursurile de 3 minute de pe TED pot fi utile, la fel şi rubirca 60’’ science de pe Scientific American) şi exemplele de spe site-ului masteratului: http://masteric.lett.ubbcluj.ro/db/speech.html.
 
2c. Interviu
Descriere: comisia pune întrebări legate de evenimente recente sau situaţii de actualitate în toate cele trei limbi ale candidatului. Întotdeauna sunt întrebări generale despre UE.
Scop: verificarea cunoştinţelor generale ale candidatului şi a interesului său pentru cunoaştere.
Recomandări:
- nu vă speriaţi dacă nu ştiţi să răspundeţi la o întrebare. Dacă aveţi totuşi o idee/bănuială, o puteţi exprima cu titlul de ipoteză sau părere;
- citiţi presa naţională şi internaţională în săptămânile care preced examenul. Consultaţi acest  document în care găsiţi o listă de surse ce v-ar putea servi (suntem siguri că mai cunoaşteţi şi altele). Cheia însă e consecvenţa, nu volumul de informaţii propriu-zis.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa: alina_pelea@yahoo.com


24/07/2013
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi